Historie og beskrivelse

Historie

Ifølge myten, blev det oprindelige Wing Chun system udviklet af nonnen Ng Mui og hendes elev Yim Wing Chun for 350 år siden.

Wing Chun adskiller sig primært fra andre kamp systemer ved to aspekter For det første ved at man bruger angriberens kraft og angreb, til at forsvare sig selv og samtidig lave et modangreb på angriberen.

For det andet ved at man lærer at angribe sin angriber på en aggressiv måde som oftest vil tage initiativet fra overfaldsmanden og vende situationen, således at den angribende bliver angrebet tilbage. Under realistiske forhold vil det ofte enten overvinde angriberen helt, eller give den angrebene tid og mulighed for at flygte.

Udgangspunktet i Wing Chun er at det skal kunne anvendes og være maksimalt brugbart af fysisk svagere mennesker overfor fysisk stærkere angribere. Ofte er det kvinder og fysisk svagere mænd som har brug for at kunne forsvare sig mod fysisk stærkere mænd. Dertil skal dog siges at Wing Chun systemet absolut også er effektivt for fysisk stærke mennesker.

Gennem tiden har systemet gennemgået en videreudvikling fra sifu til todai (lærer til elev), og de fleste mestre har gennem deres træning lært fra mere end én lærer.

Dette har betydet at der er opstået forskellige stilarter indenfor Wing Chun, som alle er effektive og med samme grundlæggende principper, men med deres egne fortolkninger i den måde man udfører forskellige applikationer i praksis

Den mest kendte autoritet inde for Wing Chun i vesten er Yip Man som bl.a. var den nominelle Sifu til Bruce Lee. Yip Man`s stil er dog ikke den eneste stilart inden for Wing Chun Kung Fu, her kan bl. a. Nævnes Yuen Kay San Wing Chun, Sam Nang Wing Chun, Ku Lo Wing Chun, Pan Nam Wing Chun, Yui Choi Wing Chun og mange flere, som både er berømte bliver dyrket på Kinas fastland.

Vi har i Wing Chun Herlev valgt at træne Mai Gei Wong Wing Chun stilen (MGW), som er Yuen Kay San lineage. Stilen kommer fra GuangZhou på Kinas fastland, og faderen til systemet hedder Wong Wu Fong. Wong Wu Fongs søn, Si-Tai-Gong Wong Nim Yi, har trænet MGW i 40 år, og er vores stormester. Vores Sifu Jakob Vesterholms Sifu, Jesper Lundqvist, bor og træner i Kina under Si-Tai-Gong Wong Nim Yi.

Grunden til at vi har valgt MGW stilarten er at den er særlig praktisk i sin anvendelse. Vi starter med en for-form, Sap Yi Louh, som er 12 basismåder at forsvare sig selv på. Dvs at man lærer en masse praktiske tilgange til praktisk selvforsvar, inden man efterfølgende begynder at fordybe sig yderligere. På denne måde tager eleverne hver gang hjem med noget praktisk brugbart. MGW stilen indeholder også træningsmetoder til at opnå et maks. i fysisk potentiale, bl.a. styrke, kraft og hurtighed, samt en praktisk brug af bevægelsesøkonomi. Det gør at eleven hurtigt udvikler hele sin krop, arme og ben.

Den måde som MGW`s undervisningsform er tilrettelagt på er virkelig nem og praktisk for alle, store som små, kvinder som mænd. Alle kan lære Mai Gei Wong Wing Chun, og nye elever bliver stille og roligt indført i vores træningsmetoder og øvelser i et tempo de kan følge med i, uanset hvilket fysisk niveau man kommer med. Man gør det så godt man kan, og følger med så godt man kan, ingen bliver tabt.

Udover selvforsvar er der i systemets undervisning inkluderet styrketræning, udholdenhedsøvelser, koordinationsøvelser, balance, og noget smidighed samt hærdningøvelser og stresshåndtering. Vi træner både med traditionelle øvelser kaldet Yau Gong, og mere moderne metoder kendt fra de fleste fitness hold.

Ved at træne MGW opnår man udover selvforsvarsteknikker bl.a. både indre ro og ydre ro, selvtillid og overblik (alle ting som oftest virker præventivt mod overfald). Derudover kan man overførere det til alle livets facetter, hvor nævnte attributter både kan bruges bevidst og ubevidst i privatlivet og på arbejdspladsen. Da træningen foregår via forklaringer, demonstrationer og anvendelse, træner vi samtidig vores visuelle, auditive og kinæstetiske sanser. Det styrker naturligvis også vores intellekt, koncentration og fokus, og via den hyppige fysiske træning, kommer man automatisk i bedre form.

Vi kan kun opfordrer til at du kommer til en gratis prøvetime, og oplever MGW i praksis.